Rekisteriseloste

Yhtiömme on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

1. Rekisterinpitäjä ja asioita hoitava henkilö

Nimi: Teerenpeli Yhtiöt Oy
Henkilö: Minttu Laine
Osoite: Rautatienkatu 13 B 7, 15110 Lahti
Y-tunnus: Y-0957208-0
Puhelinnumero: +358 424 925 250
Sähköpostiosoite: minttu.laine@teerenpeli.com

2. Rekisterin nimi

Teerenpeli Yhtiöt Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään vain asiakkaan suostumuksella uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen. Rekisteröityneillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, muuttaa niitä tai pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitäväksi. Pakollisia tietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite.

5.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitsevat.

Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena, ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.

Lahdessa 1.3.2018