KORONA TILANNETIETOA TEERENPELI YHTIÖIDEN YHTEISTYÖ- JA SOPIMUSKUMPPANEILLE

 

Hyvä yhteistyökumppani, käytämme tätä sivustoa pitääksemme teidät tietoisena ravintola-alaan liittyvästä lain sääntelystä korona kriisiaikana.

Alla on kaksi linkkiä missä löytyy tietoa majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain väliaikaista muuttamista.

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=TEM035:00/2020
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200153#Pidp446633792